Battery arvonnan säännöt

Järjestäjä Oy Sinebrychoff Ab (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet, Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

Osallistumisaika - Battery Arvonta:

Arvontaan voi osallistua 22.12.2021 - 5.1.2022 ja voittajille ilmoitetaan yksityisviestillä 6.1.2022 alkaen.

Osallistuminen Arvontaan voi osallistua kommentoimalla oma ehdotuksesi Batteryn uudeksi makukomboksi @batterydrink tilin arvontapostaukseen. Osallistuvan Instagram-profiilin on oltava julkinen. Kampanja ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Mikäli sama osallistuja jättää useamman kommentin arvontaan, otetaan arvonnassa huomioon vain yksi kommentti. Järjestäjä varaa oikeuden hylätä vilpilliseen tai epärehelliseen toimintaan osallistunut osallistuja. Järjestäjä tai arvonnan tekninen toteuttaja ei ota vastuuta tietokoneellesi tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista esteistä, jotka estävät arvontaan osallistumisen.

Palkinnot Osallistujien kesken arvotaan yhteensä 5 tuotepakettia.

Yksi tuotepaketti sisältää: 24 x 0,33L tlk Battery energiajuoman uutuusmakua

Voitosta ilmoittaminen Arvonta päättyy yllä mainittuna ajankohtana. Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti Instagramin yksityisviestillä mainutun ajankohdan jälkeen. Jos palkinnon voittajaa ei tavoiteta yhden (1) arkipäivän kuluessa yhteydenottoyrityksestä, arvotaan palkinnolle uusi voittaja. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistuja on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia tai voittaja ei lunasta palkintoa järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä tai mikäli tai Instagramin viestinvälityksessä ilmenee ongelmia eikä voittajaa tästä syystä tavoiteta..

Voiton lunastaminen Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen tai sen lunastamiseen liittyvistä kustannuksista. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu Järjestäjän kollektiivinen vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen yhteisarvoa. Palkinnon saajat vapauttavat järjestäjän ja kaikki kilpailun yhteistyökumppanit, myyntipisteet tai muut mainitut osapuolet kaikesta vastuusta jotka millään tavalla johtuvat, tai joiden väitetään aiheutuvan arvonnasta tai palkinnon lunastamisesta. Arvontaan osallistuja vapauttaa myös Instagramin kaikesta arvontaan tai siihen osallistumiseen liittyvästä vastuusta.

Voittajien nimien julkaiseminen Arvonnan osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajien nimet ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.

Sääntöjen noudattaminen Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia: osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä varaa oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjän yhteystiedot Battery Energy Drink: batteryteam@sff.fi

CountrySelector.SubTitle

CountrySelector.Title